Årsmøte vil bli avholdt lørdag 6. februar kl. 18:00 på klubbhuset. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 31.12.2015. Innkommende saker må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet, altså 16/1-16.
Sakspapirer til årsmøtet vil være utlagt på klubben senest 14 dager før årsmøtet.