Torsdag 10. mars kommer NMCU Oslo/Akershus på besøk på klubben kl. 19:00 for å informere litt om hva de jobber med for oss motorsyklister i Oslo området. Vaffelpressa blir selvfølgelig satt i gang.