I tillegg til årets oppfriskningskurs tilbyr også NAF MC Oslo Trafikksikkerhetskurs. Et kjørekurs utviklet av motorsyklister, for motorsyklister. Stikkordene er: litt teori, landeveiskjøring, gruppesamtaler, litt kjøregård, bevisstgjøring rundt kjørestrategi, slik at du kan gi deg selv en trafikksikkerhetsgevinst. Kursene arrangeres i gjennom hele sesongen med oppstart i april. For mer info og påmelding se: kursinformasjon