Lørdag 30. april etter Se Oss Aksjonen inviterer vi til dugnad på klubbhuset. Vinterlagringslokalet skal rengjøres, vinduer skal vaskes, kjøkken skal rengjøres, gulv skal vaskes. m.m. Vi byr på kaffe, pausepizza og hyggelig selskap underveis.

Velkommen til dugnad!