I tradisjon tro markerer vi at vinterlagring av mc er i gang for fullt for de fleste.
Vi inviterer til Hi-fest. og vår eminente chef, Elin, disker opp med litt restemat i løpet av kvelden.

Tid: lørdag 11. november fra kl. 18:00 og ut i de sene nattetimer.
Sted: klubbhuset