Årsmøte vil bli avholdt lørdag 10. februar 2018 kl. 18:00 på klubbhuset. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 31.12.2017. Innkommende saker må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet, altså 20/1-18.
Sakspapirer til årsmøtet vil være utlagt på klubben senest 14 dager før årsmøtet.