Vi inviterer til medlemsmøte på klubben torsdag 5. april kl. 19:00. Trine og Kjell fra Trafikksikkerhetskomiteen i NAF kommer for å orientere om hva de jobber med, og spesielt hvilket fokus de har på oss motorsyklister. Sett av tiden å bli med på en informativ medlemskveld. Her blir det anledning til å stille spørsmål om det er noe du lurer på som motorsyklist.
Vaffelpressa blir selvfølgelig satt igang. Velkommen!