Høsten 2017 lagde NAF MC Oslo et brev som ble stillet til lokalavedlingen NAF Oslo og omegn. Brevet var et forslag til at NAF burde begynne å vurdere endring av dagens medlemskapsordning. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at flere ønsket det var mulig å kun bli medlem i MC da de ikke hadde behov for resterende medlemskap. Og flere ønsket å kunne få veihjelp på MC uten å måtte betale for bil de ikke har. I tillegg så vi behovet for å kunne øke aldersgrense på ungmedlemskapet, og samtidig tenke rekkrutering til NAF og NAF MC. Se brevet vi sendt inn.

I februar 2018 ble vi innkalt til et møte med sentrale personer i NAF. Deriblant direktør for medlemskap og tjenester, Henrik Lindblad. Det var et veldig konstruktivit møte og vi ble lovet at det skulle settes ned et prosjekt for å se på endring av medlemskapsordningen. Vi har nå fått tilbakemelding på at prosjektet er satt igang og våre forslag og innspill tas med i vurderinge.