I tråd med vedtak fra Helsedirektoratet og regjeringen vil NAF MC Oslo stenge sine klubblokaler for medlemmer frem til og med 13. april foreløpig. Alle planlagte arrangementer og klubbkvelder vil bli avlyst, det samme gjelder planlagte turer.