oktober 2021

Hi-fest

I tradisjon tro markerer vi at vinterlagring av MC er i gang for fullt for de fleste. Vi inviterer til Hi-fest på klubben lørdag 6. november fra kl. 18:00 og ut i de sene nattetimer.

Ungkveld på klubben

Vi inviterer til ungkveld på klubben fredag 5. november fra kl. 18.00. Arrangementet er for deg mellom 16 og 33 år som kjører MC og som ønsker å bli kjent med nye potensielle turkamerater.

Quizkveld på klubben

Nå er det lenge siden vi har hatt mulighet for å møtes i sosiale sammenheng. Dette tenker vi å gjøre noe med og inviterer i tradisjon tro igjen til Quizkveld på klubben fredag 15. oktober kl. 19:00.