Styret i klubben har diskutert mulighetene for å åpne klubblokalet igjen nå i mars. Foreløpig så ser vi dette som et stort problem tatt i betraktning av Oslo kommune sine føringer. Det betyr at vi har besluttet at klubblokalet foreløpig vil holde stengt ut mars. Om Oslo kommune kommer med føringer som gjør at vi kan endre på denne beslutningen, vil styret ta dette opp til diskusjon igjen.