Vedtekter for NAF MC Oslo (pdf, last ned Adobe Reader her). Vedtektene ble sist behandlet og vedtatt på årsmøtet 2017.

 

Referat fra årsmøtet i NAF MC Oslo 8. februar 2020:

Referat fra årsmøtet 2020

Årsberetning 2019

Regnskap 2019 og budsjett 2020

 

Referat fra årsmøtet i NAF MC Oslo 9. februar 2019:

Referat fra årsmøtet 2019

Årsberetning 2018

Regnskap 2018 og budsjett 2019

 

Referat fra årsmøte i NAF MC Oslo 10. februar 2018:

Referat fra årsmøte 2018 (pdf)

Årsberetning 2017 (pdf)

Regnskap 2017 og budsjett 2018 (pdf)

 

Referat fra Årsmøtet i NAF MC Oslo 9. februar 2017:

Referat fra årsmøtet 2017 (pdf)

Årsberetning 2016 (pdf)

Regnskap 2016 og Budsjett 2017 (pdf)

 

Referat fra Årsmøtet i NAF MC Oslo 6. februar 2016:

Referat fra årsmøtet 2016 (pdf)

Årsberetning 2015 (pdf)

Regnskap 2015 og Budsjett 2016 (pdf)

 

Referat fra Årsmøtet i NAF MC Oslo 14. februar 2015:

Referat fra årsmøtet 2015 (pdf)

Årsberetning 2014 (pdf)

Regnskap 2014 og Budsjett 2015 (pdf)

 

Referat fra Årsmøtet i NAF MC Oslo 15. februar 2014:

Referat fra årsmøtet 2014 (pdf)

Årsberetning 2013 (pdf)

Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (pdf)

 

Referat fra Årsmøtet i NAF MC Oslo 16. februar 2013:

Referat fra årsmøtet 2013 (pdf)

Årsberetning 2012 (pdf)

Regnskap 2012 og Budsjett 2013 (pdf)

 

Referat fra Årsmøtet i NAF MC Oslo 11. februar 2012:

Referat fra årsmøtet 2012 (pdf)

Årsberetning 2011 (pdf)

Regnskap 2011 og Budsjett 2012 (pdf)

 

Referat fra Årsmøtet i NAF MC Oslo 12. februar 2011:

Referat fra årsmøtet 2011 (pdf)

Årsberetning 2010 (pdf)

Regnskap 2010 og Budsjett 2011 (pdf)

 

Referat fra Årsmøtet i NAF MC Oslo 18. februar 2010:

Referat fra årmøtet 2010 (pdf)

Årsberetning 2009 (pdf)

Regnskap 2009 og Budsjett 2010 (pdf)

 

Referat fra Årsmøtet i NAF MC Oslo 7. februar 2008:

Referat: Årsmøte 2008.doc

Årsberetning 2007: Årsberetning 2007.doc

Regnskap/Budsjett: Regnskap 2007/Budsjett 2008.xls

 

Referat fra Årsmøtet i NAF MC Oslo 8. februar 2007:

Referat: Årsmøte 2007.doc

Årsberetning 2006: Årsberetning 2006.doc

Regnskap/Budsjett: Regnskap 2006/Budsjett 2007.xls

 

Referat fra Årsmøtet i NAF MC Oslo 9. februar 2006:

Referat: Årsmøte 2006.doc

Årsberetning 2005: Årsberetning 2005.doc

Regnskap/Budsjett: Regnskap 2005/Budsjett 2006.xls

 

Referat fra Årsmøtet i NAF MC Oslo 10. februar 2005:

Referat: Årsmøte 2005.doc

Årsberetning 2004: Årsberetning 2004.doc

Regnskap/Budsjett: Regnskap2004/Budsjett2005.xls

 

Referat fra Årsmøtet i NAF MC Oslo 12. februar 2004:

Referat: Årsmøte 2004.doc

Årsberetning 2003: Årsberetning 2003.doc

Regnskap/Budsjett: Regnskap2003/Budsjett2004.xls

 

Referat fra Årsmøtet i NAF MC Oslo 13. februar 2003:

Referat: Årsmøte 2003.doc

Årsberetning 2002: Årsberetning 2002.doc

Regnskap/Budsjett: Regnskap2002/Budsjett2003.xls

Flyttesaken: Flytting.doc