NAF MC Oslo har drevet med ferdighetskurs for MC siden starten i 1989. Vi har for tiden to tilbud til deg som vil utvikle deg til en bedre motorsyklist:

Oppfriskningskurset vårt, som arrangeres hver vår. Formålet med kurset er å øke kjøregleden gjennom bedre kjøreteknikk og større trygghet på motorsykkelen. Kurset starter med en teoridel om hvordan vi sitter på og forankrer oss på motorsykkelen, og hva dette har å si for kjøreopplevelsen og vår mulighet til å kjøre motorsykkelen på en mer effektiv og god måte. De forestående kjøregårdsøvelsene, som i utgangspunktet er øvelser basert på forankringen og blikkbruk, blir også gjennomgått. Kjøregårdsøvelsene innebærer også trening på brems, samt bruk av clutch og gass. I den påfølgende kjøretreningen på banen fokuserer vi så i større grad på svingteknikk, samt at vi tar med oss de kjøretekniske momentene fra kjøregårdsøvelsene og bygger videre på disse.  

Se gjerne vår reklamefilm på YouTube.

tn IMG 5175

 

Trafikksikkerhetskurset vårt, Sikker på MC - Et kurs utviklet av motorsyklister, for motorsyklister. Litt teori, litt i kjøregård, men mest på veien. Formålet med kurset er å gjøre deltakeren bedre til å ta gode kjørestrategiske valg, og gi kjøretekniske tips som bidrar til at deltakeren lettere kan utføre de strategiske valgene på en mer nøyaktig måte. Vi drøfter trafikale situasjoner, hvordan vi forholder oss til de og hva vi kan gjøre for å unngå potensielle ulykker og bedre vår egen sikkerhet. Vi knytter god kjøreteknikk og bevisste taktiske valg sammen for å få en nytteverdi i forhold til vår egen trafikksikkerhet. Dette kaller vi bevisstgjøring. Vi kjører etappevis med ulike spesifikke arbeidsoppgaver på ordinær landevei, og i pausene drøfter vi opplevelsen og deler erfaringene. 

Se gjerne NAF MC Oslo sin reklamefilm på YouTube.

 tn sikker på mc

 

Velkommen til kurs med NAF MC Oslo!