Nytt styre valgt på årsmøtet

25. februar 2022
Torsdag 17. februar ble det avholdt årsmøte. Møtet ble holdt i NAF MC Oslo’s lokaler i Brynsveien 2-4 og det møtte 20 personer med stemmerett.

Referat fra årsmøtet finner du her. May Liss takket ja til gjenvalg som leder og ble enstemmig valgt av årsmøtet. Styret består nå av følgende personer:

May Liss Urang, leder 

Leiv Harald Dahlseng, nestleder 

Steinar Pedersen, kasserer

Ingeborg Hagen, styremedlem 

Berit Morstad, styremedlem

Geir Aasheim, styremedlem 

Line Aver, 1. vara

Jo Osmundsen, 2. vara  

Årsmøtet ble avsluttet av May Liss som takke alle for innsatsen i året som har vært samt at Thorbjørn Svendsen ble takket av for lang og tro tjeneste i styret over mange år.

Nyheter