Tradisjoner

Klubben har noe tradisjonelle aktiviteter vi alltid gjennomfører i gjennom hele året. Nedenfor får du en liten oversikt. Alle aktiviteter blir annonsert i vår aktivitetskalender.

Januarbord

Siden klubben ikke arrangerer julebord, så blir det januarbord. Da inviterer vi til hyggelig selskap hvor vår residente chef Elin sørger for nydelig mat.

På det årlige Januarbordet blir medlemmer invitert med følge.

Årsmøte

En gang i året avholdes det årsmøte, normalt i løpet av februar. Årsmøtet behandler følgende saker:

  1. Valg av møtedirigent
  2. Valg av møtereferent og to til å undertegne referatet
  3. Godkjennelse av møteinnkallingen
  4. Årsberetning for foregående år
  5. Regnskap for foregående år
  6. Budsjett for kommende år
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Avslutning

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 31.12. Innkommende saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer til årsmøtet blir gjort tilgjengelig elektronisk.

Etter årsmøtet blir det normalt servert en liten matbit.

Se Oss Aksjonen

I april inviterer vi til Se Oss Aksjonen i samarbeid med NMCU Oslo og Akershus. Hvorfor Se Oss Aksjon? Vi ønsker å marker for bilistene at vi nå er tilbake på veien igjen. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta, og du trenger ikke å være medlem av klubben.
Det blir felles oppmøte på klubben. Her vil vi ha et startmøte med presentasjon av rutene som skal kjøres. Vi deles inn i puljer og siste fører i hver pulje kjører med Se Oss Flagget. Oppmøte på klubben kl. 10.30
Avslutning på klubben kl. 13.30 Du trenger ikke å være medlem av NAF MC eller NMCU for å være med på å vise bilistene at MC folket er på veien igjen. Lurer du litt på hvordan arrangementet foregår? Ta en titt her: https://www.youtube.com/watch?v=J-SwgIvwtVU

Hi-fest

I november drar vi i gang med Hi-fest. Da har de fleste fått vinterlagret sin MC og det er på tide å mimre over sesongen som har vært. I tillegg benytter vi anledningen til gode diskusjoner og planlegging av kommende sesong.

Qiuzkveld

To ganger i året pleier vi å invitere til Quizkvelder. Et hyggelig og sosialt innslag som vi normalt legger til en fredagene. Fortrinnsvis i mars og oktober.

PUB til PUB

Hver fredag 13. møtes vi på Eililfs Landhandleri og spiser og drikker godt. Målsettingen er selvfølgelig å flytte oss videre til neste pub, men det er ikke alltid vi får til det.

Førstehjelps- og hjertestarter kurs

Annen hvert år legger vi opp til førstehjelps- og hjertestarterkurs på klubben for de som ønsker dette.

Kursene arrangere på ettermiddagen, normalt fra kl. 17.00 til 21.00.

Dekkomleggingskurs

Vi arrangerer normalt 2-4 dekkomleggingskurs i løpet av sesongen. Kurset er et krav for å kunne benytte dekkomleggingsmaskinen på klubbhuset.

Kursene foregår på ettermiddag fra kl. 17.00 til 21.00.

Temakvelder

I gjennom høst/vintersesongen legger vi opp til forskjellige temakvelder på klubben på torsdager fra kl. 19.00 til 21.00. Da inviterer vi gjerne eksterne foredragsholdere som kommer å forteller om spennende temaer.