Vinterlagring

NAF MC Oslo tilbyr vinterlagring i klubbhuset vårt fra 16. september 2021 til og med 21. april 2022. Vi har plass til ca. 60 sykler i oppvarmede og godt sikrede lokaler.

Vi har et verksted hjørne med dekkomleggingsutstyr. Verksted hjørnet kan benyttes av medlemmer i løpet av sommersesongen eller når MC settes inn eller tas ut i klubbens vanlige åpningstid dvs. torsdager mellom kl. 19:00 og ca. 21:00. Når lagerlokalet er fylt opp vil det ikke være mulighet for medlemmer å benytte verksted hjørnet.

  • Innsetting og uthenting av motorsykler skjer normalt på klubbkveldene våre, dvs. på torsdager mellom kl. 19:00 og ca. 21:00.
  • Hvis det ikke blir store endringer i forbindelse med koronasituasjonen til høsten, må innsettelse av MC avtales på forhånd slik at ikke alle kommer samtidig.
  • Vi vil åpne for innsetting noen få helger i månedsskiftes okt./nov.
  • Det er også restriksjoner på max 3 personer til mekking samtidig. Dette må avtales på forhånd med nøkkelvakten.

NB! Tanken må tømmes og batteriet må fjernes ved vinterlagring.

Priser for vinterlagring 2021-2022:

1550,- For ordinær vinterlagring (forutsetter medlemskap i NAF MC Oslo)
2300,- For ordinær vinterlagring ikke-medlemmer

Syklene må hentes ut senest torsdag 21. april 2022.

22.09.2021 –  Vinterlagring er nå fullbooket, men om du ønsker kan du stå på venteliste i tilfelle vi får noen avbestillinger!

Bestilling av vinterlagring
Vinterlagring
Medlem i NAF MC Oslo *
Jeg bekrefter at jeg er innforstått med at tanken må tømmes og batteriet må fjernes ved vinterlagring
Jeg ønsker å stå på venteliste til vinterlagring