Vinterlagring

NAF MC Oslo tilbyr vinterlagring i klubbhuset vårt fra 14. september 2023 til og med 18. april 2024. Vi har plass til ca. 60 sykler i oppvarmede og godt sikrede lokaler.

Vi har et verksted hjørne med dekkomleggingsutstyr. Verksted hjørnet kan benyttes av medlemmer i løpet av sommersesongen eller når MC settes inn eller tas ut i klubbens vanlige åpningstid dvs. torsdager mellom kl. 19:00 og ca. 21:00. Når lagerlokalet er fylt opp vil det ikke være mulighet for medlemmer å benytte verksted hjørnet.

  • Innsetting og uthenting av motorsykler skjer normalt på klubbkveldene våre, dvs. på torsdager mellom kl. 19:00 og ca. 21:00.
  • Vi vil åpne for innsetting noen få helger i månedsskiftes okt./nov. Det samme gjelder i april ved uthenting.
  • Det er også restriksjoner på max 3 personer til mekking samtidig etter vinterlagring har startet. Dette må avtales på forhånd med nøkkelvakten.

NB! Tanken må tømmes og batteriet må fjernes ved vinterlagring. Vi kan ikke ta i mot elektrisk motorsykkel for vinterlagring.  Dette er føringer fra gårdeier.

Priser for vinterlagring 2023-2024:

1550,- For ordinær vinterlagring (forutsetter medlemskap i NAF MC Oslo)
2300,- For ordinær vinterlagring ikke-medlemmer

Syklene må hentes ut senest torsdag 18. april 2024.

Nb! Fullbooket, men det er mulig å sette seg på venteliste. 

Bestilling av vinterlagring
Vinterlagring
Medlem i NAF MC Oslo *
Jeg bekrefter at jeg er innforstått med at tanken må tømmes og batteriet må fjernes ved vinterlagring
Jeg ønsker å stå på venteliste til vinterlagring