Årsmøte 2022

26. november 2021
Dato for årsmøte er satt til torsdag 17. februar 2022 kl. 18.00. Årsmøtet foregår på klubbhuset i Brynsveien 2-4.

Årsmøtet behandler følgende saker:

  1. Valg av møtedirigent
  2. Valg av møtereferent og to til å undertegne referatet
  3. Godkjennelse av møteinnkallingen
  4. Årsberetning for foregående år
  5. Regnskap for foregående år
  6. Budsjett for kommende år
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Avslutning

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 31.12. Innkommende saker må være styret i hende innen 9/1-2022. Sakspapirer til årsmøtet blir gjort tilgjengelig elektronisk.

Etter årsmøtet blir det servert pizza.

Forslag til styret kan sendes inn via leder her: Kontakt oss – NAF MC Oslo

Nyheter