Barnas dag på Rikshospitalet

En til to ganger i året arrangerer NAF MC Oslo Barnas dag på Rikshospitalet i samarbeid med aktivitetsleder på Rikshospitalet, Brannmuset i Oslo og MC politiet. Arrangementet foregår normalt den første torsdagen i juni og den første torsdagen i september, hvis forholdene tillater dette. I 2022 er vi igjen tilbake etter noen år med pandemi.

Dato: torsdag 15. september.

Tid: kl. 17:00 – 19.30

NAF MC Oslo stiller med så mange motorsykler vi greier. Brannmuseet har med brannbil og MC politiet stiller med både blålys og godt humør.

Noen barn er for syke til å delta på en kjøretur, mens andre gjerne har lyst til å sitte på flere turer. Noen prøvesitter i brannbil og andre titter ut av vinduet fra sykesengen.

Det serveres pølser og drikke under hele arrangementet til både liten og stor.

Bakgrunn/formål:

Formålet er å gi en positiv opplevelse til de barna som må tilbringe tid på sykehus slik at hverdagen blir litt lysere for både barnet og pårørende.

Kjøring og «utstilling»:

Vi kjører en liten løype på ca. 2,8 km fra Rikshospitalet tur-retur. Løypa kjøres med 4 – 6 motorsykler (evt. 2 grupper på 4-5), så mange ganger det er behov. Det betyr at det bare er 4 -10 som MÅ kjøre runden. Øvrige som møter opp «stiller ut» sin mc for barna de ca. 2 timene arrangementet pågår.

Hvordan:

NAF MC Oslo stiller med x antall medlemmer (håper på minst 20) som har med sine motorsykler.

Vi tilbyr at alle barna får se på, ta på og sitte på motorsyklene (mens de står parkert). Kanskje det til og med kan bli anledning til å starte og «gasse» litt.

Vi tilbyr de barna som ønsker og er i stand til det å sitte på med mc en kort kjøretur (sjåfører vil bli plukket ut på forhånd).

Tidsplan:

Kl. 17:00 – 17:25 Motorsyklene parkeres fra hovedinngang (på høyre side) og østover så langt det er behov. Ved skiltene som er merket «reservert Helseekspressen».

Kl. 17:30 – 17:35 Arrangøransvarlig på vegne av NAF MC Oslo vil informerer om det praktiske mht. kjøreturen

Kl. 17:40 – 19:15 NAF MC Oslos medlemmer gjennomfører kjøring iht. avtalt kjørerute, viser frem motorsyklene, og er for øvrig tilgjengelig for å gjøre dette til en positiv opplevelse for barna, deres foresatte, og eventuelle søsken som er med på aktivitetsdagen.

Kl. 19:20 Avslutning v/arrangøransvarlig og aktivitetsleder ved Rikshospitalet.

Oppgaver som NAF MC Oslo har ansvar for og trenger frivillige til:

1 person: Parkering v/hovedinngang, organisere parkering av mc’er slik at det er god plass for barna til å se på syklene, evt sitte på dem, ta bilder osv.

1 person: Parkeringsplass hvor kortesjen snur, stoppe biltrafikk slik at kortesjen på 4 – 6 mc ikke blir splittet.

1 person: Organisere start kortesje fra Rikshospitalet.

2 -3 personer: Kle mc-utstyr på/av barna før/etter kjøring og organisere «kø» av barn slik at alle barn som ønsker en kjøretur får minst en tur.

1 person: En av mc-kjørerne vil ha ansvaret for å lede kortesjen.

3 – 7 personer: kjøre kortesje med egen mc og barn som passasjer. Man må ha toppkoffert for å kjøre med barn på.

Det vil bli servering av pølser, kaffe og brus/saft.

Påmelding gjøres på skjema nedenfor!

Oppgi navn, mobilnummer og e-postadresse. Tilbakemeld gjerne også om du har mc-utstyr som lånes ut for anledningen.

  

Vi ønsker velkommen til Barnas MC-dag på Rikshospitalet!

Påmelding / spørsmål ang. Barnas dag på Rikshospitalet
Barnas dag