Årsmøte 2023

1. desember 2022
Torsdag 16. februar inviterer vi til årsmøte fra kl. 18.00 på klubbhuset i Brynsveien 2-4. Årsmøtet behandler følgende saker:
  1. Valg av møtedirigent
  2. Valg av møtereferent og to til å undertegne referatet
  3. Godkjennelse av møteinnkallingen
  4. Årsberetning for foregående år
  5. Regnskap for foregående år
  6. Budsjett for kommende år
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Avslutning

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 31.12.2022. Innkommende saker må være styret i hende senest 8/1-2023. Sakspapirer til årsmøtet blir gjort tilgjengelig elektronisk.

Forslag kan sendes inn via styrets leder her: Kontakt oss – NAF MC Oslo

Nyheter