Motorsykkelens uke 2022

6. februar 2022
NAF MC Oslo er sammen med NAF MC en del av Motorsykkelens uke 2022. Motorsykkelens uke har som formål å kick-starte MC-sesongen og spre informasjon i mange digitale kanaler og flater.

Arrangementet er et initiativ fra Motorsykkelimportørenes Forening, MCF hvor alle med interesse for motorsykkel er invitert til å delta. Det er en uke med fokus på informasjonsdeling om viktige MC-tema i mediene og på sosiale medier. Så denne uken vil du få ekstra mye spennende informasjon om MC spredt av importører, forhandlere, organisasjoner med fokus på MC og MC mediene med flere.

NAF MC vil i denne uken ha fokus på trafikksikkerhet og unge motorsykkelførere. NAF MC Oslo har i flere år jobber med et prosjekt rundt rekruttering vi har kalt Ung33. Dette prosjektet er nå avsluttet og vi har de siste årene etablert en ungdoms- og rekrutteringskomite bestående av førere under 33 år. Denne komiteen har hatt som oppgave å samle alle mellom 16 og 33 år for sosial hygge, gode kjøreopplevelser og kurs med fokus på sikkerhet m.m. Komiteen har eget budsjett og rapporterer til styret i NAF MC Oslo.

Vi vil få høre mer fra denne gjengen under motorsykkelens uke. Vi vil også ha mye fokus på trafikksikkerhet og klubbens egne kurs.

Les pressemelding fra NAF MC om Motorsykkelens uke 2022.

Følg med på Facebooke eventet Motorsykkelens uke 2022.

Nyheter