Påmelding til årsmøte

Vi har valgt å ha årsmøtet på klubben til tross for koronaføringer. På nåværende tidspunkt er kravene 1 meters avstand, men ingen begrensning i antall deltakere. Siden klubblokalet ikke rommer så mange krever vi påmelding for deltakelse på årets årsmøte. Om vi ikke greier å holde 1 meters avstand og faste sitteplasser, vil vi kreve at munnbind benyttes for at vi skal greie å gjennomføre årsmøtet på en smittevernforsvarlig måte. 

Om det viser seg at interessen for årets årsmøte overstiger det antall personer vi mener er forsvalig å ha i klubblokalet, vil vi gjennomføre årsmøtet via Teams.

Årsmøtet behandler følgende saker:

  1. Valg av møtedirigent
  2. Valg av møtereferent og to til å undertegne referatet
  3. Godkjennelse av møteinnkallingen
  4. Årsberetning for foregående år
  5. Regnskap for foregående år
  6. Budsjett for kommende år
  7. Innkomne forslag
  8. Valg

Påmelding gjøres på skjema nedenfor. Sakspapirer vil bli tilsendt pr. e-post til de påmeldte. Velkommen til årsmøte!

Nyheter