Sikker på MC

NAF MC har utviklet et kurs som nå tilbys gjennom flere av NAF MC klubbene og hos oss i NAF MC Oslo. Kurset har fått navnet Sikker på MC.

Se gjerne NAF MC Oslo sin reklamefilm på YouTube.

Den offisielle reklamefilmen til NAF MC finner du også på YouTube.

Et kurs utviklet av motorsyklister, for motorsyklister. Vi vet at erfarne har noe som uerfarne burde få vite så tidlig som mulig. Vi vet at skolerte veiledere har noe som erfarne burde reflektere mer rundt. Det er en kjensgjerning at vi er utsatt for risiko i trafikken. Denne risikoen kan du redusere betydelig gjennom enkle kjørestrategier og bevisst trening.

Litt teori, litt i kjøregård, men mest på veien. Formålet med kurset er å gjøre deltakeren bedre til å ta gode kjørestrategiske valg, og gi kjøretekniske tips som bidrar til at deltakeren lettere kan utføre de strategiske valgene på en mer nøyaktig måte. Vi drøfter trafikale situasjoner, hvordan vi forholder oss til de og hva vi kan gjøre for å unngå potensielle ulykker og bedre vår egen sikkerhet. Vi knytter god kjøreteknikk og bevisste taktiske valg sammen for å få en nytteverdi i forhold til vår egen trafikksikkerhet. Dette kaller vi bevisstgjøring. Vi kjører etappevis med ulike spesifikke arbeidsoppgaver på ordinær landevei, og i pausene drøfter vi opplevelsen og deler erfaringene.

Vi ønsker å gjøre det enklere for deltageren å oppfatte veimiljøet riktig, oppleve færre uønskede overraskelser underveis, tilegne seg smartere bruk av fart og en kjørestrategi som bidrar til at man ikke blir påkjørt eller kjører på andre.

NAF MC Kursgaranti:

Dersom du etter endt sesong ikke opplever at kurset har gitt deg større kjøreglede eller en mer bevisst og tryggere atferd, får du pengene tilbake.

Priser:

For medlemmer i NAF MC er kursavgiften kr. 0,-.
Ordinær kursavgift er kr. 500,-.
For de som er medlem i NMCU er kursavgiften kr. 300,-.

Hvordan vi gjennomfører kurset:

Kurset består av gruppesamtaler, enkel kjøretekniske øvelser og kjøring på fastlagte kjøreruter med konkrete oppgaver.
På hvert kurs vil det være 2 veiledere og inntil 10 kursdeltakere.

Kursdatoer 2023

Følgende datoer er satt opp for kurs i Oslo med oppmøte på klubbhuset til NAF MC Oslo, Brynsveien 2-4.

Onsdag 26.04 – Oslo – Fullbooket!
Onsdag 03.05 – Oslo – Fullbooket!
Mandag 08.05 – Oslo – Fullbooket!
Onsdag 10.05 – Oslo – Fullbooket!
Tirsdag 16.05 – Oslo – Fullbooket!
Tirsdag 23.05 – Oslo – Fullbooket!
Onsdag 24.05 – Oslo – Fullbooket!
Onsdag 31.05 – Oslo – Fullbooket!

Følgende datoer er satt opp for kurs i Drammen med oppmøte på trafikkstasjonen på Lierstranda.

Torsdag 04.05 – Drammen – Fullbooket!
Tirsdag 09.05 – Drammen – Fullbooket!

Påmelding

Påmelding gjøres på skjema nedenfor. Kurset starter kl. 17:00. Husk oppmøte 15 minutt før kursstart med full tank, og ta med deg bevis på at betalingen er gjennomført. Det kan også være lurt å ta med seg litt mat og drikke.

 

Påmelding til kurset Sikker på MC
SikkerPaMC
Er du medlem i NAF MC?
Er du medlem i NMCU?