Ledig plass på kurs

30. april 2021

Vi har fortsatt ledig plass på kurs i Sikker på MC som starter opp til uka. 

Sikke på MC er et kurs utviklet av motorsyklister, for motorsyklister. Vi vet at erfarne har noe som uerfarne burde få vite så tidlig som mulig. Vi vet at skolerte veiledere har noe som erfarne burde reflektere mer rundt. Det er en kjensgjerning at vi er utsatt for risiko i trafikken. Denne risikoen kan du redusere betydelig gjennom enkle kjørestrategier og bevisst trening.

Litt teori, litt i kjøregård, men mest på veien. Formålet med kurset er å gjøre deltakeren bedre til å ta gode kjørestrategiske valg, og gi kjøretekniske tips som bidrar til at deltakeren lettere kan utføre de strategiske valgene på en mer nøyaktig måte. 

For mer informasjon og påmelding se våre kurssider.

Nyheter